Seuran pelisäännöt G-D-ikäisille:

Tahkon pelisäännöt G-D -ikäisten joukkueille:

1. Kaikki pelaajat otetaan mukaan toimintaan
- Alkukaudesta mukaan tulevat otetaan mukaan peleihin
- Talviharjoituskauden loppupuolella mukaan tulevat otetaan mukaan harjoituksiin ja suositellaan löytyvän myös pelimahdollisuuksia. 
- Jos lapsi tulee mukaan vasta pelikauden alettua, ohjataan hänet Tahkon korttelipesikseen harrastamaan kesäksi, ja sieltä hän pääsee joukkueiden avoimiin treeneihin kokeilemaan kauden päätteeksi joukkuetoimintaa.

2. Pelaajan kotijoukkue on aina oman ikäluokan joukkue, jos sellainen on olemassa

3. Sama ikäluokka harjoittelee mahdollisuuksien mukaan yhdessä, vaikka pelattaisiin useammalla joukkueella

4. Pelaajan on mahdollista pelata useammassa ikäluokassa. 
Etusijalla ovat kuitenkin oman joukkueen pelit
- Nuorempi pelaaja ei saa viedä oikeanikäisen pelipaikkaa
- Jos pelejä osuu päällekkäin voi valmentajat sopia joskus toisin
- Toisten joukkueiden pelaajien käyttäminen sovitaan aina valmentajien kesken

5. Pelimäärätavoite 30 peliä/pelaaja (sisältää myös leiri- ja harjoituspelit)

6. Leirit
- Jokaisen pelaajan on halutessaan päästävä osallistumaan leirille
- Leireille pyritään saamaan mahdollisimman monta joukkuetta
- 10-12 pelaajaa/joukkue
- Samassa sarjassa pelaavista voidaan tehdä yhdistelmäjoukkueita
- Junioripäällikkö auttaa tarvittaessa valmentajia tekemään leirin kokoonpanot. Jokainen vuosi katsotaan erikseen.
- Tasojoukkueita ei tehdä G-F -junioreissa eikä E:n pelisarjassa. E:n kilpasarjaan voidaan tehdä tasojoukkueet
- Leirijoukkueiden määrät pitää olla selvillä helmikuun puoleenväliin mennessä

7. Yleistä
- Pääpaino G-D-ikäisissä on harrastamisessa ja siinä, että jokaista lasta kehitetään ja pyritään pitämään joukkuetoiminnassa mahdollisimman pitkään mukana.

- Jokaiselle pyritään tarjoamaan tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa, kehittyä ja pelata.

- Jokainen rooli ja pelipaikka on pesäpallossa yhtä tärkeä, joten jokaisen roolin ja paikan monipuolinen harjoituttaminen on tärkeää.


Seuranta:

- Joukkueenjohtajan tai muun kuin pelinjohtajan tehtävänä on seurata, että pelisääntöjen mukainen toiminta toteutuu juniorijoukkeuissa.

- Erilliset peluutus- ja pelipaikkaexcelit ovat hyvä keino seurata tasapuolista peluutusta.

- Jos toiminta on Hyvinkään Tahko ry:n linjan vastaista, niin joukkueenjohtajajan on keskusteltava asiasta pelinjohtajan kanssa. 

- Jos toiminta ei muutu keskusteluyhteydenkautta, niin Hyvinkään Tahko ry:n junioripäällikkö (ensisijaisesti) ja toiminnanjohtaja liittyvät keskusteluun mukaan. 

- Jos pelinjohtaja ei seuraa seuran sääntöjä, joihin on sitoutunut valmentajasopimuksessa, niin seuralla on oikeus irtisanoa valmentajasopimus.


Sosiaalisen median säännöt:

- Kaikissa joukkueiden WhatsApp-ryhmissä noudatetaan hyviä käytöstapoja ja kieltä.

- Ryhmät tulee olla hiljaisia esimerkiksi 20-07 välisen ajan.

- Vanhemmat eivät saa olla  suoraan yhteydessä valmentajiin peluutukseen liittyvissä asioissa. Mikäli asiasta halutaan keskustella, niin yhteys tulee ottaa joukkueen joukkueenjohtajaan. 

- Jos joukkueen pelaajilla on oma ryhmänsä, niin ryhmässä on oltava mukana aikuinen henkilö, joka valvoo ettei minkäänlaista kiusaamista tai epäasiallista käytöstä tapahdu.

- Kun joukkueet päivittävät sosiaalisen median kanavia, niin heidän on muistettava, että jokainen kanava edustaa Hyvinkään Tahkoa seurana. Kaikessa viestinnässä on käytettävä hyvää kieltä ja mitään tai ketään ei saa loukata, vaan levitämme positiivista harrastuksen ja urheilun sanomaa.

- Joukkueen jäseniltä on kerättävä MyClubin kautta valokuvauslupa ja jos lupa on annettu, niin vasta silloin joukkue voi käyttää pelaajasta muodostuvaa pelikuvaa sivuillaan. 


Hyvinkään urheiluseurojen eettiset pelisäännöt:
- Tunnemme vastuumme seuratoimijoina ja työntekijöinä.
- Toimintaamme ohjaa yhdessä sovitut pelisäännöt.
- Rakennamme ja noudatamme yhdessä reiluseura-periaatteita.
- Tunnemme vastuumme sekä eettisesti, että urheilullisesti lasten ja nuorten seuratoiminnassa.
- Toteutamme avointa ja viestintäsuunnitelman mukaista tiedottamista.


Seuramme on sitoutunut noudattamaan ylläolevia periaatteita. Olemme Elämäni Sankarit ry:n jäsen ja olemme sitoutuneet toimimaan kiusaamista vastaan. Seuramme joukkueissa tai harrastustoiminnoissa ei ole sijaa minkäänlaiseen kiusaamiseen. Jos valmentaja, pelinjohtaja tai joukkueen muu aikuinen havaitsee kiusaamista, suosittelemme että ensimmäisestä ikävästä tapahtumasta otetaan yhteys kaikkien osapuolten vanhempiin ja käydään asia suoraan ja rehellisesti läpi. Seurassamme ei kiusata ketään ja kaikkien pitää saada harrastaa turvallisessa ympäristössä.